martes, 16 de agosto de 2011

Sopa de estreliñas

Azul coma
sopa de estreliñas
que aquela noite
nos atrapou

Verde coma
crema de espranza
que aquela mañá
nos separou

Amarelo coma
arroz da ialma
que aquela brisa
nos arrastou


16, Agosto'11
A Coruña